Игри

Информация за страница Мламолово

     Село Мламолово е сред населените места в страната, за които има най-много сведения от историята му през годините. Така на 600 метра от населеното място е установено, че се намира крепост или по-точно селище от епохата на античността, където има пръснати камъни от разрушени основи. Но още по-правилно е да се каже, че античното селище се намира край известната местност Родината. Наред с камъните, наоколо могат да се видят още и немалък брой тухли и керамика, като в по-голямата си част тя е под формата на различни съдове. Ако пък продължим разходката си край селото и изминем три километра в посока север, ще стигнем до заоблен връх от рида Гола глава. Точно на това място се намира крепост от късната античност, която дори има запазено име – Градището. Ограденият крепостен зид, един от основните компоненти за крепостите, се разпростира наоколо на площ от около десет декара, а във вътрешната част личат останки.

     Те са предимно от разрушени постройки, а намерената статуетка на бог Хермес е една от най-известните находки в цялостната история на Мламолово. Селището е било прилично снабдявано с вода дори във времена на такива епохи, а главната заслуга на това е действащият водопровод. За направата му се използват тръби от глина, който се намира на половин километър навътре в крепостта. Старите гробища на селото също са много важен елемент от цялостната му история, ето защо те са добре запазени и съхранени в местността Десетако. Всъщност името на местността не е избрано случайно, а е пряко свързано с епохата на османско робство. Тогава империята събира непосилни данъци от бедното население, а точно в местността хората са принуждавани да предават данък жито. Цяла една десета от българската житена продукция е отивала в ръцете на османците, което говори колко разорително е действала такава политика. Що се отнася до мястото на погребване на жителите и на дошлите в селото пришълци, преди възникването на гробищата училищният двор е изпълнявал такава функция. Но това е гробището само на българите и на пришълците, докато за умрелите от турска страна е имало друго гробище. То се е намирало в района на местността Суха чешма.

      В различните документи от османската епоха Мламолово е представено като населено място с един голям чифлик от мюсюлмански тип и 90 на брой български къщи. Също така има и три много големи рода, също с български корени. Пшеница от 12 товара за 300 акчета е данъкът, който населението плаща на властта, а също така и данък гроздобер. Този път размерът е 23 акчета. 315 овце общо са давани на турците, а за селото има дори сведения кои точно са хората, принудени да се разделят с домашните си животни. Така например се знае, че Никола, Тодор и Димитрий Стайко дават общо 50 овце, докато Стоян Балабан дава 30 овце. Но става яно, че всички тези хора са притежавали внушителен брой от тези животни, защото тогава една овца се равнява на данък за 25 притежавани овце. Животновъдството и земеделието са основни поминъци на хората, поне на базата на написаното в турските регистри.